Integritetspolicy

Duerdens Confectionery AB, org.nr: 559347-8646 (nedan kallat ”Duerden’s”, ”www.duerdens.se” eller ”vi/ oss”)

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem

För oss är det otroligt viktigt att du känner dig trygg när du anförtror Duerden’s med dina personuppgifter. Vi tar din personliga integritet på största allvar och ser alltid till att behandla dina personuppgifter med respekt och i enlighet med gällande lagstiftning. Till följd av detta har vi även skapat denna policy för att beskriva hur vi arbetar med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och använder de tjänster vi erbjuder.

Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) och all personuppgiftsbehandling sker i enlighet med denna lagstiftning. Personuppgiftsansvarig är Duerdens Confectionery AB (org.nr: 559347-8646).

När du lägger en order hos oss godkänner du att vi sparar och använder dina personuppgifter för att fullfölja och säkerställa den nivå av service som du kan förvänta dig av Duerden’s.

Vad är en personuppgift?

Data och information som direkt, eller indirekt, kan kopplas till en fysisk, levande person klassas som personuppgifter. Några exempel på personuppgifter är:

a) Personnummer, förnamn eller efternamn.

b) Telefonnummer, mejladress eller adress.

c) IP-adress eller andra elektroniska identiteter.

Vilken information samlar vi in och varför?

Personuppgifter som samlas in när du genomför ett köp hos Duerden’s

När du som kund genomför ett köp hos www.duerdens.se samlar vi in dina personuppgifter såsom förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, mejladress samt IP-adress. Ytterligare information som Duerden’s väljer att samla in är valt leveranssätt och eventuellt utlämningsställe, detta för att säkerställa att vi kan ge dig den service du som kund förväntar dig av oss. För att fullfölja våra köpvillkor och det avtal vi har ingått med dig vid en order utgör den lagliga grunden för insamlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter som samlas in vid personlig kontakt med Duerden’s

Vid de tillfällen då en kund kontaktar Duerden’s via telefon eller mejl väljer vi att samla in de personuppgifter som du lämnar till oss. Anledningen är att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt i ditt ärende och besvara dina frågor. I de fall ärendet gäller reklamation kommer vi att behandla dina personuppgifter för att ha möjligheten att uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlag och det avtal vi ingår med dig som kund genom våra köpvillkor.

Hur använder vi dina personuppgifter? 

För att fullfölja ingått köpeavtal

För att kunna identifiera dig som kund, hantera din beställning, sköta betalning och fakturering samt sköta leveransen av din beställning behöver vi hantera dina personuppgifter. Detsamma gäller om du som kund kontaktar oss för frågor, funderingar eller ärenden såsom reklamation. 

Nyhetsbrev och information om priser, produkter, med mera.

Vi erbjuder tjänsten nyhetsbrev, där vi använder dina personuppgifter för att informera om våra produkter och nyheter. Du kan när som helst välja att avbryta mottagandet av nyhetsbrev, erbjudanden eller kampanjer genom att kontakta Duerden’s via mejl (kontakt@duerdens.se), alternativt genom den avanmälningslänk som finns i varje nyhetsbrev. 

Duerden’s kommer aldrig sälja dina personuppgifter till externa parter eller lämna ut din information till obehöriga parter.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Myndigheter där den rättsliga grunden är myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. Duerden’s kan på begäran av myndigheter, exempelvis Polisen eller Livsmedelsverket, vara skyldig att lämna ut vissa personuppgifter som är av intresse för berörd myndighet. 

Betallösningar där den rättsliga grunden är för att kunna fullfölja köpeavtalet. När du som kund genomför ett köp hos www.duerdens.se behöver vi dela dina uppgifter med Klarna eller Swish (beroende på valt betalalternativ i kassan) för att kunna hantera din betalning eller faktura. I samband med din betalning kommer därför Klarna eller Swish samla information om dig, varvid Klarna och Swish blir personuppgiftsansvariga för dessa uppgifter. Mer information om företagens villkor går att hitta hos Klarna samt Swish

PostNord/ PostNord Portal där den rättsliga grunden är för att kunna fullfölja köpeavtalet. Duerden’s samarbetar med PostNord, som behöver ta del av dina personuppgifter om de ska kunna leverera din order. 

Cookies/ Google Analytics/ Sociala Medier där den rättsliga grunden är intresseavvägning. Då vi vill förbättra våra tjänster till dig som kund delar Duerden’s sin data via tredjepartscookies för marknadsföring och webbanalys. Informationen vi ger ut kan aldrig länkas ihop med din identitet då vi inte delar din IP-adress. Duerden’s använder sig även utan analysverktyget Google Analytics för att förbättra din kundupplevelse på vår hemsida. Analysverktyget använder sig utav JavaScript och cookies, men all information om dig som användare är anonym. Om du inte vill få din information sparad i din webbläsare kan du välja att inte acceptera cookies.

Direktmarknadsföring där den rättsliga grunden är samtycke från kund. Via vårt nyhetsbrev kan du som kund få uppdaterad information till dig om våra erbjudanden, nyheter, priser, produkter, med mera. För att möjliggöra nyhetsbrevet använder sig Duerden’s av ett externt CRM-system där vi lagrar din mejladress. Om du ej vill få nyhetsbrev längre kan du, när som helst, avbryta din prenumeration antingen genom den avanmälningslänk som finns i varje nyhetsbrev eller genom att kontakta oss.  

Övriga där den rättsliga grunden är intresseavvägning. I förekommande situationer kan Duerden’s dela din information till andra parter än de som angivits i denna policy, men enbart om detta är nödvändigt för vår verksamhet. Ifall detta sker behandlar Duerden’s dina personuppgifter med största respekt, sekretess och säkerhet. Ett exempel på en övrig part kan vara vid situationen då en potentiell köpare är intresserad av att köpa hela, delar av eller slå samman med vår verksamhet.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Duerden’s har vidtagit ett flertal åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot missbruk eller att obehöriga får åtkomst. Några av dessa är:

a) Vi har begränsat hur många personer som har åtkomst till dina personuppgifter, och det är endast anställda som behöver hantera dem. 

b) De parter som vi delar dina personuppgifter med (såsom PostNord) kommer endast hantera dem för vår räkning och gör det i enlighet med våra villkor. 

c) Vi använder oss utav SSL (Secure Sockets Layer) för att säkerställa att vi kan lagra och hantera din information på ett säkert sätt enligt de industristandarder som finns.

Lagring av dina personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in om dig lagras endast så länge det finns en rättslig grund, en pågående användarrelation eller ett dokumenterat syfte för lagringen. Normalt sett minimerar vi lagringstiden så mycket som möjligt, där vi oftast sparar dina kunduppgifter i maximalt tre år från din senaste kundkontakt med oss. Däremot finns det avvikande fall som exempelvis bokföringslagen som kräver att vi sparar vissa uppgifter i upp till åtta år.

Dina rättigheter

Som kund har du alltid rätt att ta del av vilka personuppgifter som finns hos www.duerdens.se samt begära att få dessa raderade. Om din önskan är att radera dina uppgifter behöver du skicka in en skriftlig ansökan som innehåller ditt personnummer, förnamn, efternamn samt vara undertecknad av dig. Ansökan ska skickas till Duerdens Confectionery AB, Gravsjö 7, 56591 Mullsjö. Om din ansökan godkänns kommer dina personuppgifter att raderas utan onödigt dröjsmål samt en bekräftelse skickas till din folkbokföringsadress. 

Om du vill avanmäla dig från vårt nyhetsbrev, erbjudanden eller kampanjer kan du alltid använda den avanmälningslänk som finns längst ner i mejlet. 

Du har rätt att begära att dina uppgifter rättas eller raderas om de skulle vara felaktiga, irrelevanta eller ofullständiga. Du har även rätt att begära skadestånd om behandlingen av dina personuppgifter inte har följt lagen. 

Det som inte kan raderas gällande dina personuppgifter är sådant som Duerden’s behöver enligt lagstiftning, såsom bokföringslagen samt för att Duerden’s ska kunna fullfölja sitt köpeavtal vid exempelvis en reklamation. 

Om du upplever att vi behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt får du mer än gärna höra av dig till oss. Vi tar din information på största allvar och värnar om din identitet. Du som kund har även möjligheten att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är den myndighet som utövar tillsyn av behandlingen av personuppgifter. 

Duerden’s förbehåller sig rätten att, när som helst, göra ändringar i denna Integritetspolicy. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att meddelas om på webbplatsen. 

Om du har frågor, funderingar eller vill veta mer om vår integritetspolicy får du gärna höra av dig till oss via vår kontakt. Se kontaktinformation nedan.

Kontaktinformation

Mejla till kontakt@duerdens.se

För mer information, vänligen se Kontakt.