Köpvillkor

Duerdens Confectionery AB, org.nr: 559347-8646 (nedan kallat ”Duerden’s”, ”www.duerdens.se” eller ”vi/ oss”)

1 Allmänt

1.1 Duerden’s följer distansavtalslagen samt konsumentköplagen vid försäljning till konsument. Vid försäljning till företag följer Duerden’s köplagen (www.kov.se)

1.2 För att handla produkter hos oss måste du vara minst 18 år eller inneha målsmans tillstånd.

1.3 Vi reserverar oss för fel i bilder, text, priser samt slutförsäljning.

2 Priser

2.1 Samtliga priser på www.duerdens.se är angivna inklusive moms om inget annat anges. 

2.2 Samtliga priser på www.duerdens.se är angivna exklusive frakt om inget annat anges.

3 Prisändringar

3.1 Duerden’s förbehåller sig rätten att, när som helst, ändra prissättningen av våra produkter. Lagerförda produkter levereras alltid till bekräftat pris och skulle priset förändras mellan order och leverans är det alltid priset som anges i Duerden’s orderbekräftelse som gäller. Om produkter ej finns disponibla i lager vid orderläggning gäller orderbekräftat pris, med förbehåll för prisjusteringar från leverantör eller övriga omständigheter utom Duerden’s kontroll. Om en prissättning justeras ska det nya priset godkännas av kund, annars har kunden rätt att häva köpet i enlighet med punkt 12.

3.2 Vi reserverar oss för moms- och valutaförändringar som står utanför vår kontroll. Vi reserverar oss även för eventuella prissättningar som är orimligt låga, och i dessa fall förbehåller vi oss rätten att justera prissättningen i enlighet med punkt 3.1.

4 Betalningsvillkor

4.1 För privatpersoner sker betalning i Duerden’s webbshop med Klarna eller Swish.

4.2 För företag sker betalning i Duerden’s webbshop med faktura som normalt förfaller till betalning 10 dagar från fakturadatum. Nya företag genomgår en kreditprövning innan fakturan skickas ut. Om kreditprövningen ej godkänns sker försäljningen med samma villkor som för privatpersoner.

4.3 För stat, landsting och kommun sker betalning i Duerden’s webbshop med faktura som normalt förfaller till betalning 10 dagar från fakturadatum. 

4.4 Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta med 12% per månad samt en påminnelseavgift om 60 SEK. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

4.5 Anmärkningar mot utsänd faktura skall ske inom 10 dagar från fakturadatum.

5 Leveransvillkor

5.1 För privatpersoner tar Duerden’s ut en fast fraktkostnad om 49kr. Fri frakt erbjuds vid köp över 500kr. Rabatter utöver ordinarie priser ingår inte i beräkningen för fri frakt.

5.2 För företag kan fraktkostnaden variera beroende på vikt och leveransadress, därför lämnas en fraktkostnad av säljare. 

5.3 För stat, landsting och kommun kan fraktkostnaden variera beroende på vikt och leveransadress, därför lämnas en fraktkostnad av säljare.

6 Leveranssätt

6.1 För privatpersoner använder vi oss utav PostNord Varubrev.

6.2 För företag, stat, landsting och kommun använder vi oss utav PostNord Parcel.

6.3 Mer information om PostNord Varubrev eller PostNord Parcel går att hitta hos PostNord.

7 Leveranstid

7.1 För beställningar till privatpersoner skickas ordern normalt inom 24 timmar från orderbekräftelsen. Avvikelser från detta kan dock förekomma vid högre arbetsbelastning, där kunden även meddelas inom rimlig tid.

7.2 För privatpersoner där vi använder oss utav PostNord Varubrev är normal leveranstid 1-2 dagar under förutsättningen att detta är helgfria vardagar. Om försändelsen ej kunde levereras till kundens postlåda är den maximala liggetiden på utlämningsstället 14 dagar.

7.3 Om ett köp inträffar för dig som privatperson där produkten ej är lagerförd eller restnoterad så kan uppgifter om leveranstid avvika och maximal leveranstid går ej att ange då detta ligger utom vår kontroll. Vid en sådan situation har du som privatperson rätt att häva köpet och få full återbetalning av förskottsbetalat belopp inom 20 dagar.

7.4 För företag, stat, landsting och kommun där vi använder oss utav PostNord Parcel är normal leveranstid 1-3 dagar under förutsättningen att detta är helgfria vardagar, men kan variera beroende på företagets leveransadress.

7.5 Duerden’s tar inget ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar som orsakas på grund av fraktbolaget.

8 Outlöst försändelse

8.1 Vid de situationer där en kund valt att inte lösa ut en beställd försändelse kommer kunden att debiteras en hanteringsavgift på 295kr inklusive moms för att täcka våra transport- och administrationskostnader. 

9 Äganderättsförbehåll

9.1 Alla produkter förblir Duerden’s egendom till dess fulla betalning erlagts. 

9.2 Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan Duerden’s skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger ingen rätt i att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av äganderättsförbehåll.

10 Transportskadat gods

10.1 Tänk på att alltid kontrollera din försändelse vid mottagandet, och att du ser till att du fått rätt antal kolli jämfört med frakthandlingen samt att allt gods är intakt. Om godset verkar skadat på grund av defekt emballage så ber vi dig att packa upp och kontrollera själva varan.

10.2 Om produkten eller tillbehöret är transportskadat (fysisk skada på varan) skall kunden omgående kontakta fraktföretaget (PostNord, 0771-33 33 10) och reklamera godset. Kontakta sedan Duerden’s på mejl (kontakt@duerdens.se) och uppge order- eller fakturanummer samt det reklamationsnummer som du får från PostNord. Alternativt går det att kontakta Duerden’s direkt då transportskadad vara upptäcks.

11 Saknat/ Fellevererat gods

11.1 Om ditt gods saknas eller är fellevererat skall detta anmälas till Duerden’s via mejl (kontakt@duerdens.se) senast 7 dagar från fakturadatum.

12 Reklamation och återbetalning

12.1 I enlighet med svensk lagstiftning har privatpersoner rätt att reklamera varor som var felaktiga vid överlämnandet av varan inom 3 år från inköpsdatumet. Kunden ska meddela Duerden’s inom 2 månader från det att felet upptäcks. Fel som upptäcks inom 6 månader från inköpsdatum anses vara ursprungliga. Om reklamationen inte sker inom 3 år från inköpsdatum förlorar privatpersonen rätten att reklamera varan. 

12.2 Det är viktigt att ni först kontaktar Duerden’s via mejl (kontakt@duerdens.se) och ber om en retursedel, då vi inte betalar för frakt som kunden själv erlagt på eget initiativ. Varan ska vara förpackad i av Posten godkänt ytteremballage och fixeras med packmaterial så att den inkommer till Duerden’s på ett säkert sätt och inte skadas under transport. PostNord har en väldigt bra guide i detta och vi rekommenderar er att ta en titt, guiden hittar ni här. Erhållande av returnummer utgör inte godkännande av reklamation utan godkänns först när Duerden’s mottagit produkten och funnit den insänd i enlighet med ovanstående villkor. Duerden’s står för returfrakten vid giltiga reklamationer, annars står kunden för frakten. Om reklamationen godkänns helt så återbetalas hela beloppet till kund inom 14 dagar.

12.3 För livsmedel sålt på www.duerdens.se (exempelvis fudge, toffee och bräck) gäller ej reklamationsrätten enligt punkt 12.1 samt 12.2. Detta då livsmedel är undantaget distansavtalslagen.

13. Ångerrätt

13.1 Då Duerden’s säljer varor som enligt svensk lagstiftning klassas som livsmedel gäller ej ångerrätten. Vi är dock väldigt måna om vår kvalitet på våra produkter, och skulle vi brista i detta är du givetvis välkommen att kontakta oss via mejl (kontakt@duerdens.se).

14 Ansvar för fel

14.1 Duerden’s är skyldig att enligt villkoren nedan avhjälpa fel i produkter som består i att de inte uppfyller avtalad specifikation. 

14.2 Duerden’s ansvarar inte för fel som är utanför produktens avsedda ändamål och som inte innebär olägenhet för kunden. 

14.3 Duerden’s ansvarar inte för:

a) Fel orsakade genom att kunden använder produkten på ett sätt som inte anses rimligt gällande livsmedel och dess ändamål. 

b) Fel orsakade av att kunden genomför ändringar eller ingrepp på produkten. 

d) Fel orsakade av en olyckshändelse, vanvård eller onormal användning.

14.4 För företag, stat, landsting eller kommun åtar sig Duerden’s inget direkt eller indirekt ansvar för t.ex. produktansvar, utebliven vinst, merarbete, skadebringande egenskaper eller annan ekonomisk skada.

15 Hantering av personuppgifter

15.1 För att veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa vår integritetspolicy.

16 Tvistlösning

16.1 Om en tvist skulle uppstå mellan Duerden’s och kund följer vi alltid svensk lag och Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

17 Force Majeure

17.1 Om omständigheter utanför Duerden’s rimliga kontroll sker är Duerden’s inte ansvarig för försenad prestation, och är i så fall även berättigad till tilläggstid för att kunna uppfylla sina åtaganden.

17.2 Om sådana omständigheter varar mer än två månader har båda parter möjligheten att säga upp avtalet utan att den andra har rätt att erhålla eller skyldighet att utge ersättning.

17.3 Exempel på omständigheter är, utan att utgöra fullständig förteckning: Strejk, produktionsstörningar, terroristdåd, leverantörs- och transportstörningar, krig, valutakursförändringar, myndighetsåtgärder, lagstiftning eller naturkatastrofer.

18 Förändring av köpvillkor

18.1 Duerden’s förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande köpvillkor.

19 Företagskontakt

Duerdens Confectionery AB

Gravsjö 7

56591, Mullsjö

kontakt@duerdens.se

20 Organisation

Duerdens Confectionery AB

Innehar F-skattsedel

Organisationsnummer: 559347-8646

Momsregistreringsnummer: SE559347864601

Säte: Mullsjö